Nowe przepisy już obowiązują!

Pobierz darmowy e-book o RODO i zobacz, jak przetwarzać dane zgodnie z prawem.

Czym jest RODO? Kiedy nowe prawo zacznie być egzekwowane? Kto musi przygotować się na zmianę przepisów? Co grozi firmom, które niedostatecznie zadbają o ochronę danych osobowych swoich klientów? Co zrobić wreszcie, aby infrastruktura IT spełniła wymogi unijnego rozporządzenia? Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalny poradnik przygotowany przez ekspertów firmy ANDRA specjalizującej się w dziedzinie integracji rozwiązań i systemów teleinformatycznych, partnera IBM – światowego lidera hardware.

RODO zacznie być egzekwowane od 25 maja 2018 roku

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych osobowych), nazywane również GDPR (z ang. General Data Protection Regulation) to unijna regulacja prawna, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez firmy. Zmiana dotknie każde przedsiębiorstwo, będące w posiadaniu wrażliwych informacji. RODO wzmocni także prawa osób, do których dane należą.

Z jakimi zmianami wiąże się RODO?

Nowe przepisy wiążą się z szeregiem zmian, na jakie muszą przygotować się firmy. Przede wszystkim zobowiązane one będą wzmocnić wewnętrzne systemy zabezpieczające dane osobowe klientów i kontrahentów. RODO dotyczy zarówno danych strukturalnych, przechowywanych w różnego rodzaju bazach, ale też niestrukturalnych, które znajdują się na mniej skomplikowanych technologicznie nośnikach, ale też w chmurach, skrzynkach e-mail itp.

Sporym problemem dla wielu firm może być fakt, że RODO nie definiuje dokładnie, jak mają chronione być dane osobowe. W przepisach mowa jest jedynie o „adekwatnych” sposobach zabezpieczenia poufnych informacji. Eksperci spółki Andra – partnera IBM – w przygotowanym e-booku doradzają, na co zwrócić uwagę, by sprostać wymaganiom nowych regulacji prawnych.

RODO a nowe prawa konsumentów

RODO wprowadza m.in. prawo do zapomnienia, czyli możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcia wrażliwych informacji z ewidencji firmy. Od 25 maja wszelkie zgody będą też musiały być dobrowolne, pozbawione skomplikowanych sformułowań oraz tzw. ukrytych kruczków.

Jakie kary za niewdrożenie RODO?

Nieprzygotowanie się do nowych przepisów może być dla firm bardzo nieopłacalne. W skrajnych przypadkach nowe przepisy przewidują kary nawet 20 milionów euro lub czterech procent rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Przetwarzanie danych – co w przypadku wycieku?

RODO reguluje również kwestię ewentualnego wycieku danych. Zgodnie z nowymi przepisami w takiej sytuacji firmy są zobowiązane powiadomić odpowiednie organy najpóźniej 72 godziny od momenty wykrycia zajścia.

GIODO i Ustawa o Ochrona Danych Osobowych

RODO to dla Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej największa zmiana w prawie o ochronie danych. Dotychczasowa ustawa obowiązująca w naszym kraju została uchwalona w roku 1997. Ostatni raz była nowelizowana w czerwcu 2016 roku. Eksperci zgodnie twierdzą, że wejście w życie unowocześnionych przepisów RODO było niezbędne.

Wydawcą serwisu jest Andra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-226), przy ul. Pryzmaty 6/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128727, posługującą się numerem NIP 5220000499.